نوشته‌ها

راهکارهایی برای سلامتی محیط کار

 

نور طبیعی و کیفیت هوا بیشترین تاثیر را برروی خوب بودن فضای کار دارند.

نوشته شده توسط جین میستر

استفاده از نور طبیعی در محل کار

اکثر کارمندان امریکای شمالی کمبود نور طبیعی را گزارش داده‌اند در حالیکه تقریبا نصف آن‌ها از کیفیت ضعیف هوا رنج می‌برند. در مطالعاتی که اخیراً در زمینه‌ی فضای کار در آینده با سرتیتر “مطالعه‌ای در باب کیفیت فضای کار در آینده” منتشر شده برآورد شده که بیش از 67 درصد کارمندان آمریکای شمالی اظهار داشته‌اند که در محل کاری که فضای سالمی دارد بازده بیشتری دارند. و مابقی گفته‌اند که در روز حداقل یک ساعت پربازدهشان را بخاطر محیط کارشان از دست می‌دهند.گفته شده که کیفیت هوا بیشترین اثر مثبت را روی فضای کار دارد. یک چهارم کارمندان اظهار داشته‌اند که کیفیت هوای فضای کارشان مطبوع ومناسب است. تقریبا نصف جمعیت کل کارمندان (44%) گفته اند که کیفیت ضعیف هوا باعث می‌شود که در طول روز کاریشان احساس خواب آلودگی کنند و28 درصد آن‌ها گفته‌اند که کیفیت ضعیف هوا باعث ایجاد امراضی از قبیل خارش و چشمان اشک الود و التهاب گلو میشود.37 درصد گفته‌اند در آخر روز که از ساختمان خارج می‌شوند این مریضی‌ها پیشرفت هم می­‌کنند.

 

نور مناسب دومین فاکتور مهم در فضای کار است.

استفاده از نور طبیعی در محل کار

هنوز هم 60 %از کارکنان گزارش داده‌اند که در محل کار خود نور مناسب را برای اجرای کارهای معمولی موجود نیست. به علاوه دسترسی به نور طبیعی و چشم انداز رو به بیرون نسبت به سایر محل‌های اجتماعی،  در محل ومحیط کار دوستانه ارجحیت دارد. این یافته‌ها حیطه‌ی بزرگتری از روند رو به پیشرفت اهمیت رفاه کارکنان را پشتیبانی می‌کنند. برطبق آخرین گفته‌های گالوپ درباره‌ی محل کار امریکایی‌ها، بیش از نیمی از کارمندان گفته‌اند که رفاه کلی برایشان بسیار مهم است. در برآوردی مشابه، تعادل زندگی کاری و رفاه کلی بعنوان دومین فاکتور مهم در انتخاب شغل شناخته شده است. زمانیکه انتظار کارمندان از همه جهت برآورده شده باشد تعهد کارمندان و عملکرد فردیشان بهبود می‌یابد.

کارمندان می‌خواهند شخصا روی محیط کاریشان کنترل داشته باشند.

شخصی سازی بخشی از محیط پیرامون پرسنل توسط خود آن ها

نزدیک به نیمی از کارمندان (48 درصد) می‌خواهند توانایی شخصی سازی محیط کاری که به آنها اختصاص داده شده را با برنامه‌های داخل موبایل داشته باشند. تقریبا نیمی از کارمندان می‌خواهند با برنامه دمای فضای کارشان را شخصی سازی کند در حالیکه یک سوم آن‌ها دوست دارند که نور بالای سرشان و نور میز و سطح نور طبیعی را با برنامه شخصی سازی کنند. کارکنان به شخصی سازی فضای کاری رتبه‌ی بیشتری نسبت به تعطیلات نامحدود داده اند.

دمای فضای کار هیچوقت به اندازه کافی خوب نیست. از هر سه کارمند یک نفر گفته که دفترشان به‌طور مداوم یا خیلی سرد ویا خیلی گرم است. تنها 33 درصد از کارکنان فکر می‌کردند که دمای فضای کارشان برای انجام کارها مناسب است.

عایق صوتی ضعیف دفتر باعث ایجاد حواس پرتی می‌شود.

حریم خصوصی دفتر برای تقریبا نصف کارکنان (47درصد) حواس پرتی ایجاد می‌کند. 78%از کارکنان ازعایق بندی صوتی دفترشان ناراضی هستند.

توجه به فاکتورهای رفاهی کارمندان روی استخدام کارکنان جدید و تجربه‌ی کارمندان تاثیر گذار است. بیش از دو سوم کارکنان گفته‌اند محیطی کاری که اسباب رفاه وسلامتشان را فراهم کند آنها را به قبول کردن پیشنهاد کاری یا ماندن در شغل فعلی ترغیب می‌کند.

تحقیقات نشان می‌دهند که برخلاف سرمایه گذاری کارفرمایان برروی فضای ارگونومی و انتخاب غذاهای سالم کم، فایده کمتری به فاکتورهایی چون کیفیت هوا و دسترسی به نور طبیعی دارد.فاکتورهایی که با اینکه از آنها چشم پوشی می‌شود ولی هنوز هم تاثیر زیادی روی رفاه محل کار بازدهی کارکنان و کیفیت کلی تجربه‌ی کارکنان دارد.

امروزه کارفرماها متوجه شده اند که محیط محل کار بخشی از برابری تجربه ی کلی کارکنان وکلیدی برای جذب کردن و متعهد کردن وحفظ کردن کارکنان با استعداد است و این موضوع پایانی است بر این عقیده که صرفاً ایجاد یک محیط کار برای کارمندان کافی است.

5 راهنما برای بهبود کیفیت فضای کار

1:رفاه فضای کار را با دیدگاه  کارکنان متوسط مطابقت دهید. نیروهای کاریتان را ارزیابی کنید تا متوجه شوید چه چیزهایی برایشان مهم تر است.

2:یک برنامه‌ی رفاه کاری کلی بچینید. دارایی‌های واقعی و نیروی انسانی باید باهم کارکنند که یک راهکار برای رفاه کاری ایجاد کنند.

3:بودجه رفاه کاریتان را دوباره بازنگری کنید.تمرکز کمتری روی مزایایی مانند باشگاه‌های درمحل داشته باشید و بیشتر روی چیزهایی تمرکز کنید که همه کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد مثل دستگاه کامپیوتر

4: شخصی سازی را در راهکارهای رفاه فضای کاریتان قرار دهید. کارکنان انتظار دارند توانایی شخصی سازی میحط کاریشان را داشته باشند که سر کار نیازهای احساسی و فیزیکیشان را به بهترین شکل باهم تطابق دهند.

5:به ارتباط بین رفاه کاری و رضایت کارکنان توجه کنید. یک مشاور حرفه‌ای استخدام کنید که بهترین تجربه‌ها را در این خصوص برایتان بیان کند.