مدیریت پروژه

تیم درسکار با سابقه فعالیت حرفه‌ای در زمینه مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه‌ها، تجارب و آموخته‌های خود را در کنار عناوین روز دنیا در این زمینه در اختیار مخاطبان عزیز قرار خواهد داد.