توسعه مهارت‌های فردی

اصلی ترین ماموریت درسکار، آموزش مهارت‌های نرم است که کمتر در نظام آموزشی به آن پرداخته می‌شود. در دسکار با عناوین روز دنیا در خصوص آموزش Soft Skills همراه باشید.

راه‌های بهبود اخلاق کاری

نکاتی برای بهبود اخلاق کاری

/
کار خود را به یک موفقیت تبدیل کنید. این یک حقیقت است. کارفرمایان به د…
مدیریت تغییر در محیط کار

8 روش برای مدیریت موثر تغییرات در محیط کار

/
مدیریت تغییر به معنای همکاری نزدیک با کارمندان و تعیین اهداف رو…
مقابله با استرس در محل کار

راهکارهایی برای مقابله با استرس در کار

/
راهکارهایی وجود دارند که بتوانید از اثرات مخرب استرس جلوگیری…