درسکار آمده است تا “درس‌هایی برای کار” ارائه دهد؛ به همین سادگی

فارغ از رشته تخصصی و مهارت در حوزه کاری، کسب برخی توانمندی‌های دیگر برای پیشرفت، موفقیت و کاهش ریسک شکست و احتماﻻ بیکاری، ضروری به نظر می‌رسد . در زبان انگلیسی به این مهارت‌های جانبی و فردی اصطلاحا Soft Skills یا مهارت‌های نرم می‌گویند. که در مقابل واژه Hard Skills به معنای حوزه تخصصی و حرفه ای به کار برده می‌شود . در یک نگاه کل نگر به زندگی انسان، کسب مهارت‌های جانبی حرفه ای مسلما تاتیرات مثبتی در زندگی خصوصی نیز خواهد داشت .همین دلیل باعث شده است که کسب و کارهای برتر دنیا حساب ویژه‌ای روی کسب مهارت‌های فردی برای کارکنان خود بار کنند و تا حد یک اجبار و ضرورت به این موضوع توجه دارند. چرا که مهارت فنی شاید بتواند برای بازکردن مسیر پیشرفت مفید باشد، اما برای ادامه مسیر قطعا مهارت‌های فردی و نرم، راهگشا خواهند بود.

با این همه مسئله این جا است که اهمیت این مهارت‌های نرم اغلب نادیده گرفته شده و نسبت به مهارت‌های سخت کمتر به آموزش و تعلیم آن‌ها پرداخته شده است. این درحالیست که به نظر می‌رسد همه سازمان‌ها از کارکنان خود انتظار دارند، خود بدانند در کار چگونه رفتار کنند و وقت شناسی، ابتکار ، عمل داشتن، دوستانه رفتار کردن و کار با کیفیت انجام دادن را دانسته و درک کنند.

فهرست مهارت‌های نرم در برخی مراجع تا عدد ۱۰۰ نیز رسیده است که به نظر می‌رسد در چنین فهرست‌های بلندی، برخی از عناوین با هم همپوشانی زیادی دارند و می‌توان آنها را  زیر یک عنوان دسته بندی نمود. شاید تقدم و تأخر قائل شدن برای اهمیت هر یک از این مهارت‌های جنبی حرفه‌ای کار ساده‌ای نباشد و افراد بسته به پیشینه، علاقه مندی و رشته کاری، برخی از این مهارت‌ها را مهم تر بدانند.

فهرست زیر شامل عناوین برخی از این مهارتهای جنبی حرفه ای می باشد

 • خلاقیت و نوآوری
 • مهارت‌های ارتباطی و زبان بدن
 • اعتماد به نفس
 • استقامت و پشتکار
 • تمرکز و ذهن هدف‌دار
 • مدیریت جلسات و مهارت‌های مذاکره
 • مدیریت زمان
 • تیم سازی و کار تیمی
 • خود انگیختگی
 • رهبری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی و انضباط
 • شروع کسب و کار و کارآفرینی
 • اخلاق حرفه‌ای

اهمیت مهارت‌های نرم امروز به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است و دیگر تنها کافی نیست که افراد در زمینه مهارت‌های فنی آموزش سطح بالایی دیده باشند، بلکه ﻻزم است مهارت‌های فردی، میان فردی و ارتباط جمعی آن‌ها نیز که به تعامل و همکاری اثر بخش افراد کمک می‌کند، توسعه یافته باشد . ما در درسکار تلاش می کنیم تا ضمن پرداختن به این عناوین، روش‌های عملی بهبود را نیز ارائه نماییم