نوشته‌ها

8 روش برای مدیریت موثر تغییرات در محیط کار

مدیریت تغییر به معنای همکاری نزدیک با کارمندان و تعیین اهداف روشنی در مورد نحوه مدیریت تغییر است. مدیریت کارمندان در طی یک دوره تغییر به هنر، شهود، مهارت، گوش دادن قوی و ارتباط موثر نیاز دارد. هنگامی که این کار به درستی انجام شود، مدیریت تغییر می‌تواند به یک رهبر کمک کند تا احترام به دست آورد و شاهد وفاداری کارکنانش باشد. اما وقتی این کار ضعیف انجام شود، می‌تواند اثرات سوئی بر سازمان و افراد آن داشته باشد.

مدیریت تغییر مستلزم رهبری ماهرانه هم در مورد خود تغییر و هم در افراد تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم آن است. در اینجا هشت روش برای مدیریت موثر تغییر در محل کار آورده شده است.

برنامه ریزی

1.برنامه داشته باشید

تغییر برای رشد، گسترش و رشد کسب و کارها ضروری است. با این حال، تغییر به خاطر اینکه صرفا تغییر را دوست داریم، کاری احمقانه، مخل پیشرفت و ​​احتمالاً ناکارآمد است. برنامه ریزی برای تغییر یک گام اساسی است. یک طرح تجاری باید اهداف، بازارها و ماموریت و چگونگی تغییر این موارد را بیان کند. یک برنامه مدیریت تغییر باید به طور واضح حوزه‌های کسب و کار را که باید تحت تأثیر قرار گیرند و تأثیر آن بر مشتریان، تأمین کنندگان، سهامداران و کارمندان را بیان کند.

2. هدف از تغییر را تعیین کنید

کارمندان با اهداف مشخصی که قابل دستیابی هستند بهتر کار خواهند کرد (اگرچه ممکن است این اهداف به طور همزمان رویایی باشند). کارکنان باید بتوانند نقشی را که در دستیابی به اهداف جدید ایفا می‌کنند و معنای آن برای آن‌ها، همکارانشان، واحد آن‌ها و سازمان پس از دستیابی به اهداف را ببینند. مهم این است که بتوانید در جایی که اکنون شرکت در آن قرار دارد و جایی که رهبری آن را در آینده می‌بیند، برای کارمندان بیان کنید. رهبران همچنین باید بتوانند دلیل نیاز شرکت به تغییر و جایگاه مورد نیاز خود را بیان کنند، چه ناشی از تغییر نیروهای بازار باشد، چه فرصت‌های جدید، چه مسائل مالی یا رویکرد استراتژیک جدید.

3. تغییر را تعریف کنید

تغییر اغلب در آغاز روند مدیریت تغییر به طور کامل بیان نمی‌شود. با توجه به ماهیت تکراری تغییر، ممکن است لازم باشد تغییر فقط در ابتدا تعریف نشود، بلکه تعریف تغییر در مراحل مختلف در طول مسیر انجام شود. برای کاهش شایعات، پاسخ دادن به سوالات و اطمینان خاطر باید مرتباً به روزرسانی و بازتعریف شود. هر چه تغییرات سریعتر در حال رخ دادن باشد، یا اگر سرعت آن افزایش یابد، بروزرسانی‌های مکرر باید انجام شود.

تعریف مدیریت تغییر

4. مراقب حذف الگوهای قدیمی باشید

اغلب اوقات سیاست‌های قدیمی، برنامه‌ها، استراتژی‌ها و کارها با گسترش یک مسیر جدید از رده خارج می‌شوند. برای کارکنانی که روی این موارد سخت کار کرده اند، این موضوع می‌تواند یک ضربه بزرگ باشد و باعث از بین رفتن روحیه و نگرانی بیشتر شود. در طی یک دوره تغییر، رهبران باید تشخیص دهند و توجیه کنند که چنین وضعیتی مهم بوده و دارای توجیه منطقی بوده است. مکالمه منظم و صریح در آغاز و در طول یک فرآیند مدیریت تغییر برای مدیریت این موضوع لازم است.

5. چالش ها را مدیریت کنید

همه تغییرات با خطرات ناشناخته، عدم اطمینان و سایر چالش‌های بالقوه همراه است. این مهم است که شرکت‌ها در مورد چالش‌هایی که ممکن است با آن روبرو شوند، پیش قدم باشند. حتی اگر آن چالش‌ها به طور کامل شناسایی و برنامه ریزی نشده باشند، این کار برای حل چالش‌های احتمالی، دامنه آن چالش‌ها و آنچه که شرکت برای رفع آن‌ها انجام می‌دهد یا خواهد انجام داد، کار خوبی است.

 

خوب گوش کنید

6. با دقت گوش دهید

کارمندان سوالات، ایده‌ها، احساسات و عواطف زیادی خواهند داشت. بسیار مهم است که مدیران، از سرپرستان اجرایی گرفته تا رهبران سطح بالا به طور آشکار و فعالانه به این نگرانی‌ها گوش فرا دهند، آن‌ها را تأیید کنند، و تا حد ممکن به آن‌ها رسیدگی کنند. حتی اگر نمی‌توانید نگرانی‌های آن‌ها را برطرف کنید، بیان این نکته مهم است که نگرانی‌های کارمندان شنیده شده و بالاخره بعدها برطرف می‌شوند.

7. افراد تأثیرگذار کلیدی را پیدا کنید

هر سازمانی بازیگران اصلی دارد که احترام همکاران خود را به دست آورده اند، دارای عمر زیاد در سازمان بوده و تأثیرگذار هستند. حضور این بازیگران اصلی و اجازه دادن به آن‌ها به عنوان “صدایی” از بقیه کارکنان می‌تواند به رهبران ارشد کمک کند تا کارکنان درک بهتری از تغییر داشته و مدافع تغییر شوند. هدایت این رهبران نفوذ در روند تغییر و سوار کردن آن‌ها بر موج تغییر می‌تواند به حفظ ارتباط و اعتماد در طول دوره تغییر کمک کند.

8. اهداف عملکردی جدید را تنظیم کنید

سازمان‌ها باید سریعاً تغییرات را به چرخه‌های ارزیابی عملکرد، تنبیه و ارتقا تبدیل کنند. کارمندان در زمان عدم اطمینان می‌خواهند بدانند که تغییرات چگونه بر نحوه ارزیابی آن‌ها تأثیر می‌گذارد. این تغییرات باید قبل از شروع دوره عملکرد تا حد امکان بیان شود. نظارت بر کارکنان توسط پرسنل منابع انسانی در دوره تغییر اغلب کاری دلهره آور است.